Project Description

ახალი და ნატურალური

ვაშლი/სტაფილო/გრეიფრუტი/ფორთოხალი/ბროწეული

ენერგეტიკული

მარყვი, ბანანი და ფორთოხალი

მაქსიმალური ძალა

კივი, ვაშლი, ანანასი,

ვიტამინიზირებული

ფორთოხალი, სტაფილო, ვაშლი და ახალი ჯინჯერი

ბედნიერი დღე

ანანასი, ვაშლი, ლიმონი

7.50 ₾